KIỂM TRA HIỆU QUẢ

image
Top Aqua Tech đã liên tục được chứng minh di truyền của nó trong một quy mô thương mại tại công ty con của chúng tôi, trang trại Sunanta. Nhiều thử nghiệm phải được gửi để kiểm tra kết quả trong đó tất cả các thông tin có thể truy nguyên để đảm bảo hiệu suất ao nuôi trong lĩnh vực đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra thị trường.


Tại công ty của chúng tôi, chúng tôi tiến hành giám sát hiệu suất thường xuyên thông qua nhiều nền tảng thử nghiệm như độ mặn, lượng ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, mật độ thả, các loại ao khác nhau, cách quản lý ao khác nhau và thậm chí mô hình trao đổi nước. Tất cả các kết quả sẽ được thu thập lại cho NBC để cải thiện việc lựa chọn di truyền tổng thể.
image
image
Powered by MakeWebEasy.com